Ping test

Co to jest aDSL

ADSL (ang. Asymmetric Digital Subscriber Line) jest technologią z rodziny xDSL, służącą zapewnieniu dostępu do łącz teleinformatycznych, czyli najczęściej internetu. U podstaw ADSL leżą praktyczne obserwacje typowych użytkowników internetu, dla których ilość danych ściąganych na komputer lokalny (np. przeglądanie stron internetowych, pobieranie plików, czytanie poczty elektronicznej itp.) jest znacznie większa od ilości danych wysyłanych do sieci internetowej (np. wysyłanie poczty, rozmowa z użyciem komunikatorów, wypełnianie formularzy w sklepach internetowych itp.).

Do skorzystania z tej technologii wystarczy istniejące już telefoniczne okablowanie miedziane (np. skrętka dwużyłowa). Do zestawienia działającego połączenia należy zainstalować dwa modemy ADSL, po jednym na każdym końcu linii transmisyjnej, które następnie należy w normalny sposób połączyć z komputerami lub routerami. W większości wypadków konieczne będzie również zainstalowanie osobnego urządzenia rozdzielającego sygnał telefoniczny od „komputerowego” – ma ono postać prostego filtra analogowego pracującego w oparciu o częstotliwości sygnałów w okablowaniu.

Niezwykle istotną zaletą technologii ADSL jest możliwość jednoczesnego prowadzenia rozmowy telefonicznej oraz transmisji danych w obu kierunkach. Wynika to bezpośrednio z pasm częstotliwości wykorzystywanych przez poszczególne usługi:

  • Zakres 300 – 3500 Hz: rozmowa telefoniczna.
  • Zakres 30 – 125 kHZ: pasmo przeznaczone dla danych wysyłanych (wąskie)
  • Zakres 165-1,1MHz: pasmo przeznaczone dla danych ściąganych (szerokie)

Powyższy podział jest dosyć umowny, zwłaszcza rozgraniczenie dotyczące pasm cyfrowych – zwiększenie przepustowości dla danych wysyłanych można uzyskać poprzez rozszerzenie pasma częstotliwości kosztem pasma dla danych ściąganych. Odwrotna sytuacja rzecz jasna również zachodzi.

W chwili obecnej na rynku dostępne są trzy odmiany technologii ADSL, choć raczej właściwszą nazwą byłyby dwie generacje, z czego druga w dwóch wersjach:

  • ADSL1 – pierwsza wersja technologii, umożliwiająca ściąganie danych z prędkością do  8 Mbit/s oraz wysyłanie do 1.5 Mbit/s. Maksymalną odległością, dla której standard przewiduje osiąganie powyższych przepustowości jest 5.4 km.
  • ADSL2 – standard wprowadzony jako rozwinięcie wersji ADSL1, jego główną cechą jest rozszerzone do 2.2 MHz pasmo częstotliwości roboczych, co pozwoliło na uzyskanie przepustowości 12Mbit/s w jedną stronę i 3.5 Mbit/s w drugą, przy maksymalnej długości segmentu okablowania 3.7 km.
  • ADSL2+ - jest modyfikacją standardu ADSL2, w którym wprowadzono nowe metody modulacji sygnałów, zmieniono algorytm tworzenia pakietów (ramek) oraz algorytm przetwarzania sygnałów, czego efektem jest mniejsza ilość danych kontrolnych, przekładająca się bezpośrednio na wzrost przepustowości wynikowej. Dzięki tym modyfikacjom na łączach wykorzystujących standard ADSL2+ możliwe jest uzyskanie przepustowości do 24Mbit/s w jedną stronę oraz 3.5Mbit/s w drugą, przy maksymalnej długości segmentu okablowania wynoszącej 2.2 km.

Łącza wykorzystujące technologie ADSL są w chwili obecnej najpopularniejszą w Polsce metodą uzyskiwania dostępu do internetu.