Ping test

Wiedza

Szukaj:


Co to jest ping

Tytułowy ping to jedno z najpopularniejszych i najbardziej przydatnych narzędzi służących do diagnozowania połączeń sieciowych opartych o protokół TCP/IP. Jego implementację można napotkać w praktycznie każdym systemie operacyjnym obsługującym wyżej wymieniony protokół. Funkcjonalność pinga opiera się na bardzo prostej zasadzie działania, polegającej na wysłaniu z lokalnego komputera pakietu ICMP ECHO_REQUEST do maszyny zdalnej, a następnie oczekiwaniu na odpowiedź w postaci pakietu ICMP ECHO_REPLY. 

Przykład zastosowania narzędzia ping w praktyce (wywołuje się je z linii poleceń podając jako parametr adres IP lub nazwę symboliczną urządzenia docelowego – może być to komputer, ale również router lub nawet drukarka sieciowa):

OpenBSD:

-bash-3.2$ ping 10.0.0.2

PING 10.0.0.2 (10.0.0.2): 56 data bytes

64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=0 ttl=128 time=0.347 ms

64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.170 ms

64 bytes from...

Co to jest DSL

Pod pojęciem DSL (ang. Digital Subscriber Line) kryje się rodzina technologii umożliwiających transmisję danych cyfrowych o maksymalnej przepustowości do 40Mbit/s przy wykorzystaniu klasycznych, analogowych linii telefonicznych. Od strony praktycznej procedura wygląda następująco:

  • Jako medium transmisyjne pomiędzy dwoma odległymi od siebie komputerami lub urządzeniami służy analogowa linia telefoniczna.
  • Do obu końców linii podłączone są urządzenia DSL (potocznie zwane modemami), a do modemów komputery, za pomocą typowego sieciowego przewodu wielożyłowego (skrętka).
  • Modem DSL odbiera od komputera informacje w postaci cyfrowej, następnie przekształca je na postać cyfrową i przesyła linią telefoniczną do drugiego z modemów.
  • Modem odbiorcy ponownie dokonuje konwersji sygnałów, tym razem na informację w postaci cyfrowej i przekazuje do komputera.
  • Modemy DSL do przesyłu informacji wykorzystują pasmo...

Co to jest GPRS

GPRS jest technologią bezprzewodowego przesyłu danych stosowaną w sieciach telefonii komórkowej, opierającą się o metodę pakietową. Głównym założeniem leżącym u podstaw GPRS jest podział transmitowanych danych na odrębne pakiety, zamiast dotychczas stosowanej metody transmisji ciągłej, co pociąga za sobą następujące zalety zarówno dla użytkownika końcowego, jak  i operatora:

  • Zwiększenie maksymalnej przepustowości połączenia do ok. 80 kbit/s.
  • Obniżenie kosztów korzystania z połączenia pracującego w technologii GPRS – dane przesyłane w postaci pakietów powodują, że nie ma konieczności utrzymywania stale otwartego połączenia, niezależnie od ilości danych oczekujących na transmisję lub ich braku. Łączne zostaje nawiązane tylko w momencie pojawienia się kolejnego pakietu danych do przesłania, po zakończeniu transmisji połączenie jest przerywane. Takie rozwiązanie umożliwia naliczanie opłat za ilość przesłanych danych, a nie za czas trwania...

Co to jest ICMP

ICMP (ang. Internet Control Message Protocol) jest jednym z protokołów warstwy sieciowej w modelu ISO/OSI. Jego zadaniem jest obsługa funkcji kontroli poprawności działania sieci, za jego pomocą przesyłane są wszelkiego rodzaju niskopoziomowe komunikaty o wykrytych nieprawidłowościach podczas połączeń sieciowych. Praktycznie cała komunikacja pomiędzy dlanymi komputerami lub innymi urządzeniami przy użyciu protokołu ICMP odbywa się w sposób niewidoczny dla użytkownika końcowego, jedynymi wyjątkami są tutaj narzędzia ping i traceroute.

Komunikacja z wykorzystaniem protokołu ICMP polega na przesyłaniu odpowiednich informacji o błędach wykrytych podczas połączenia pomiędzy dwoma urządzeniami. Pojedyncza informacja ma postać odpowiednio sformowanego pakietu (ang. Datagram), który następnie zostanie poddany enkapsulacji w ramce protokołu IP. Protokół ICMP wbrew powszechnemu mniemaniu nie wykorzystuje do swej pracy...

Co to jest latency

Określenie „latency” jest ogólnym terminem oznaczającym, zwłaszcza w szeroko rozumianych systemach informatycznych, wszelkiego rodzaju opóźnienie podczas wykonywania zadanych operacji. Przechodząc na nieco wyższy stopień uszczegółowienia, a więc do zagadnień sieci komputerowych jako „latency” określa się wszelkiego rodzaju przestoje oraz opóźnienia powstałe podczas transmisji pakietów danych oraz w przetwarzaniu odebranych lub przygotowywanych do wysłania danych. Często spotkać można również pojęcie „lag”, szczególnie popularnie w kręgach miłośników gier komputerowych (granie online z wykorzystaniem internetu) oraz osób intensywnie korzystających z usługi IRC. Równie popularne w komputerowym żargonie jest określenie „ping” używane zamiennie z „lagiem”, jednak nie do końca jest ono poprawne, bowiem ping jest jednym z podstawowych narzędzi do szacowania opóźnień transmisji w sieci.

Wartości opóźnień zależą od wielu czynników. W...


Strona: 1  2  3  następna