Ping test

Co to jest LTE

LTE (ang. Long Term Evolution) jest nowo opracowanym standardem telefonii komórkowej, mającym w zamyśle stanowić następcę standardów 3G. Głównym założeniem nowego standardu jest położenie nacisku na funkcjonalność mobilnego dostępu szerokopasmowego. LTE zostało oficjalnie zatwierdzone w 2008 roku, wersje komercyjne systemu zostały uruchomione w 2010 roku, natomiast pełne zaistnienie na rynku telefonii komórkowej szacuje się na lata 2012-2015.

Podstawowe cechy charakteryzujące Long Term Evolution są następujące:

  • Zwiększenie maksymalnej przepustowości łącz oraz zmniejszenie opóźnień w przesyłaniu informacji. Przeprowadzone testy praktyczne wykazały, że w środowisku miejskim możliwe jest uzyskanie prędkości transmisji danych 175 Mbit/s, w trudnych warunkach terenowych 100 Mbit/s, a w optymalnych warunkach laboratoryjnych do 200 Mbit/sek. Uzyskane opóźnienia mogą wynosić nawet 10 milisekund, co stanowi wartość dziesięciokrotnie mniejszą od przeciętnych opóźnień w technologii HSDPA.
  • Uproszczenie procedur zarządzania infrastrukturą sieciową i połączeniami. Standard LTE może korzystać z już istniejących instalacji i łączy komórkowych ( w niektórych przypadkach w mniej lub bardziej okrojonej wersji), a technologia ta umożliwia również przeprowadzenie łatwej modernizacji celem dostosowania do pełnego zasobu usług i funkcji oferowanych przez LTE. Urządzenia zgodne ze standardem Long Term Evolution będą obsługiwały takie funkcje, jak autooptymalizacja połączenia sieciowego (siła sygnału, protokół transmisji, algorytm modulacji itp.), autokonfiguracja protokołów transportowych (np. TCP/IP) oraz zgodność ze standardem Plug’n’Play.
  • Możliwość podłączenia do sieci telefonii komórkowej nie tylko aparatów telefonicznych dowolnej generacji, ale również przy użyciu dedykowanego modemu takich urządzeń, jak palmtopy, notebooki, konsole do gier, w niektórych wypadkach nawet aparaty fotograficzne, czy urządzenia systemów monitoringu cyfrowego.
  • Otwarte standardy oraz interfejsy umożliwiające obniżenie kosztów projektowania nowych urządzeń przez niezależnych producentów.
  • Bezproblemowa obsługa do 200 użytkowników w pojedynczej komórce (ang. Cell) sieci, w promieniu 5 kilometrów.
  • Możliwość zapewnienia wysokiej przepustowości użytkownikom poruszających się z wysoką prędkością. W chwili obecnej nie notuje się żadnych spadków wydajności łączna przy prędkości 120 km/h, docelowy pułap to 350 km/h.
  • Zdefiniowany szereg nowych algorytmów, które w zamyśle mają służyć poprawieniu ogólnej wydajności infrastruktury sieciowej, np. wykorzystanie protokołu HARQ wraz z modulacją AMC celem zapewnienia bezbłędnego przesyłu danych, modulacji OFDM umożliwiającej osiąganie wysokich prędkości transmisji oraz odpornej na zjawiska interferencji, wykorzystanie matryc antenowych do wyboru ścieżek sygnałowych o najwyższej wydajności oraz samoorganizującej się sieci (SON) upraszczającej konfigurację, optymalizację i wydajność połączeń sieciowych po stronie użytkowników końcowych.

W chwili obecnej na rynku telefonii komórkowej w dalszym ciągu najpopularniejszy jest standard UMTS, jednak w niedalekiej przyszłości można spodziewać się jego wyparcia przez technologię LTE oraz jej następczynię, projektowaną obecnie LTE-A (ang. LTE-Advanced).