Ping test

Co to jest Sky DSL

Pod nazwą skyDSL kryje się dosyć oryginalna odmiana technologii z rodziny xDSL. Jej cechą szczególną jest wykorzystanie dwóch całkowicie odmiennych metod transmisji danych, innych dla każdego kierunku przesyłu.

Dla transmisji danych w stronę użytkownika zestawia się łącze satelitarne, o typowej przepustowości od 4 do 8 Mbit/sek. Z reguły dostępny osprzęt umożliwia wygodne dzielenie sygnału pomiędzy kilku użytkowników końcowych, co nie jest tak oczywiste w przypadku korzystania z jednej z klasycznych odmian technologii DSL. Z oczywistych względów łącze satelitarne umożliwia transmisję tylko w jedną stronę, nie jest możliwy przesył danych od użytkownika.

Aby rozwiązać ten problem, operatory usługi skyDSL oferują instalację drugiego łącza internetowego wykorzystującego jedną z prostszych i tańszych technologii DSL, np. ADSL lub nawet ISDN. Z uwagi na to, że łącze to będzie wykorzystywane wyłącznie do wysyłania danych przez użytkownika, jego przepustowość z reguły nie musi być wysoka, często więc stosuje się łącza oferujące maksymalną prędkość transmisji danych na poziomie 128-512 kbit/sek.

Tego typu rozwiązania mają spore powodzenie w rejonach o słabo rozwiniętej infrastrukturze telekomunikacyjnej, w których doprowadzenie np. łącza ADSL o wysokiej przepustowości jest niemożliwe ze względów technologicznych, natomiast istniejąca już sieć telefoniczna zezwala na uruchomienie usługi ISDN lub „wolnego” ADSLa. Cena wynikowej instalacji jest oczywiście wyższa, niż w wypadku samego łącza wykorzystującego technologie z rodziny DSL, ale we wspomnianych wyżej przypadkach często okazuje się być to jedyna droga do uzyskania względnie akceptowalnej przepustowości łącza bez ponoszenia wysokich nakładów finansowych. Istnieją również sytuacje, w których jedyna droga komunikacji to bezprzewodowa transmisja danych, wtedy za kierunek do użytkownika odpowiada łącze satelitarne, natomiast dane od strony użytkownika wysyłane są za pomocą telefonii komórkowej, np. przy użyciu technologii UMTS, GPRS, EDGE lub innej metody przesyłu danych drogą radiową.