Ping test

HSDPA

Standard o nazwie HSDPA (ang. High Speed Downlink Packet Access) jest rozszerzeniem technologii UMTS i z tego powodu czasami potocznie określany jako 3.5G (telefonia generacji 3.5). W klasycznym standardzie UMTS wykorzystującym technologię  WCDMA maksymalne prędkości transmisji danych wynoszą 2 Mbit/sek (tylko w obrębie pikokomórki), a realnie spotykane w praktyce to 384 kbit/sek.

Rozszerzenie HSDPA wykorzystuje te same pasma częstotliwości, co UMTS, a do wykorzystania nowej funkcjonalności w przeważającej większości przypadków konieczne jest tylko przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania urządzeń kontrolujących pracę sieci telefonii komórkowej, np. w stacjach bazowych i ich kontrolerach.  Do najistotniejszych różnic pomiędzy HSDPA a UMTS zaliczyć można:

  • Przejście z modulacji QPSK wykorzystywanej przez UMTS na 16QAM.  Druga z modulacji umożliwia uzyskanie znacznie wyższych prędkości przesyłu danych, kosztem odporności na zakłócenia i zjawiska fizyczne, jak np. interferencja, czy odbicie. Oznacza to, że wyższe prędkości transmisji dostępne są w bliższych odległościach od stacji bazowych.
  • Zmniejszenie opóźnienia w transmisji pojedynczego pakietu danych z 40 milisekund do 2 milisekund.
  • Przeniesienie obsługi procedury retransmisji nieprawidłowo przekazanego pakietu ze sterownika stacji bazowe bezpośrednio do stacji. Taka modyfikacja znacznie poprawiła czas reakcji sieci oraz zmniejszyła jej wynikowe obciążenie.
  • Wprowadzenie odrębnego kanału sygnałowego do przesyłu danych pakietowych w jedną stronę, tzn. od stacji bazowej do odbiorcy.

Wynikiem wprowadzenia standardu HSDPA był wzrost maksymalnej możliwej do uzyskania prędkości przesyłu danych w sieci telefonii komórkowej z 384 kbit/sek oferowanych przez technologię UMTS do teoretycznej wartości 21.6 Mbit/sek. W chwili obecnej jednak nie są na rynku dostępne urządzenia obsługujące taką prędkość transmisji, w optymalnych warunkach można uzyskać w praktyce transfer danych z prędkością 7.2 Mbit/sek, a typowe przepustowości łącza podczas transmisji wynoszą od 1.8 do 3.6 Mbit/sek.